pl en
^
^
^

Święto Muzyki 2020:
grupa n obrotów - sekcja śpiewacza & agregandado (trio)

Działalność grupy koncentruje się wokół tradycji muzyczno-tanecznych Europy. Czerpiemy z muzycznych wzorców wypracowanych przez pokolenia naszych dziadków i pradziadków, aby wytworzyć w swoim otoczeniu wartościowy rodzaj wspólnoty, w której muzyka i taniec służy spotkaniom ludzi. Tradycyjna kultura muzyczno-taneczna spotyka się dzisiaj na powrót z uznaniem szerokich kręgów ludzi młodszych i starszych w wielu krajach, a wydarzenia określane są popularnie jako „bal folk” (Francja, a za nią niemal cała Europa), fest-noz (Bretania), stamman (Szwecja) czy dom tańca (Węgry, Polska).